Jak to działa?

Po odczytaniu karty przez rodzica lub inną upoważnioną osobę do odbioru, na ekranie pojawia się numer karty odczytanej. W tym samym czasie, w sali w której znajduje się dziecko, wyświetla się informacja z danymi dziecka po które przyszedł rodzica.

Jak to działa?

Po odczytaniu karty przez rodzica lub inną upoważnioną osobę do odbioru, na ekranie pojawia się numer karty odczytanej. W tym samym czasie, w sali w której znajduje się dziecko, wyświetla się informacja z danymi dziecka po które przyszedł rodzica.

Opiekun świetlicy potwierdza otrzymanie zgłoszenia chęci odebrania dziecka wybierając właściwą wcześniej zdefiniowaną informację.

Istotne zalety naszego rozwiązania:
jak odebrać dziecko